Wij promoten GEEN geweld!

Escalaties voorkomen

Escalatie is vaak een ongecontroleerd proces waardoor een conflict uit de hand loopt. Denk aan praten wordt schreeuwen, schreeuwen wordt schelden, schelden wordt aanraking en uiteindelijk onstaat er een handgemeen. Dat proces kan (wat) langer duren, maar ook heel snel gaan. Soms escaleert een situatie heel snel, het "kwam uit het niets" en is er ineens een klap gegeven. Escalaties willen we natuurlijk voorkomen.

De-escalatie
Natuurlijk is het belangrijk dat een escalatie dient te worden voorkomen. In onze trainingen leren cursisten vroegtijdige signalen van opbouwende spanning bij de cursist zelf of de cliënt/klant/tegenstander te herkennen en hier op te reageren. Die reactie is gericht op het wegnemen van de spanning. Dat noemt men de-escaleren. De-escaleren is in feite niet meer dan: zodanig handelen dat de angel uit het conflict wordt gehaald.  Op deze manier kan het aantal escalaties worden verminderd. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf en is inzet voor nodig.

Bij Bureau Bewuste Veiligheid leren we je om te kijken, te luisteren en te voelen. Want hoe kan je iemand kalmeren als je zelf niet een bepaalde kalmte hebt? Als je niet voelt dat je heel gespannen bent? Het is ook belangrijk om te weten wat er nodig is om na een escalatie zo snel mogelijk naar een (nog) veilige(re) situtatie te gaan. Het grote "wat nu?". Communicatie herstellen, sepereren, wegrennen, etc. Gebeurt dit niet, dan kan de situatie weer escaleren. 

Je krijgt tools hoe je dit kunt doen bij elke van onze trainingen. Wij promoten namelijk geen geweld, we vinden geweld heel erg. Vandaar dat onze passie (mensen fitter en veiliger maken) in elke training terugkomt. Voorkomen is beter dan...

Waar schenken we aandacht aan om escalaties te voorkomen?
 • Mindset
 • Angst management
 • Wat gebeurt er onder stress?
 • Intuïtie, instinct, intelligentie, wat is het en wat kan je ermee?
 • Analyse van het scenario
 • Analyse lichaamstaal
 • Hoe gedraagt iemand zich, wat is het patroon?
 • Is de agressievorm bekend?
 • Wat is het doel van de agressor?
 • Wat zijn de opties om te de-escaleren?
 • Houding, afstand, handpositie, etc.
 • Basiscommunicatie
 • Scenariogericht denken

Disclaimer:

Bureau Bewuste Veiligheid promoot in geen geval geweld, enkel ter noodzakelijke verdediging van eigen of andermans lijf, enkel ter afwending van direct gevaar is actie, zelfverdediging of, anders genoemd, ingrijpen geoorloofd, daarbij rekening houdend met redelijkheid en gematigdheid.