Trainingen voor professionals

 SPEAR Pro: The Missing Link

Het SPEAR systeem wordt vaak de "Missing Link" genoemd. Het is de brug naar je complexe bewegingen (vechtsport of aangeleerde) waar je vaak niet bij kunt onder stress (Grove motoriek versus Fijne motoriek). Tijdens een training is alles wat we doen onderbouwd. Evidence Based. Als we iets niet zien in de praktijk dan trainen we het niet of in mindere mate!

SPEAR Pro is SPEAR voor 'active duty professionals'. 
Denk hierbij aan politie, justitie, gevangenissen, handhaving, leger, horeca, zorginstellingen, ggz, ziekenhuizen, openbaar vervoer etc. SPEAR training zorgt ervoor dat mensen sneller veiliger  worden en rekening  houden met zaken zoals wetmatigheden, proportionaliteit en subsidiariteit, bedrijfspolicy's, protocollen (SOP's) etc.

Het SPEAR systeem heeft als uitgangspositie de Ambush, oftwel de hinderlaag. Dat is de meest gevaarlijk (straat)aanval waar je niet op voorbereid bent. Maar we hebben het ook over bewustzijn in situaties. Je kunt namelijk ook in een hinderlaag lopen als je gedachten afdwalen of bewust bezig bent met iets anders. We hebben het dus over de eerste seconden van een escalatie. Praktijk wijst uit dat in een Ambush situatie veel van de technieken die mensen aangeleerd hebben in mindere mate werken of helemaal niet uit te voeren zijn. Of het nu op straat is, in een cel, trein of bus, kleine ruimtes, etc. Het scenario bepaalt de omstandigheden. Niet hoeveel keer je een techniek hebt getraind. De mind navigates the body!

Bewustwording

SPEAR training zorgt ervoor dat je je bewust wordt hoe je lichaam en brein reageert als een stimulus onverwacht komt. Het beseffen dat het lichaam en brein in de Ambush situatie de flinch response (schrikreactie) geeft, dat geeft de beoefenaar veiligheid, zelfvertrouwen, tijd en opties.

Het vertrouwen in de snelheid van de flinch response, het natuurlijke beschermingsmechanisme van het lichaam, geeft iemand rust. Door bewustwording kan de mindset positiever worden!

TRAINING SPEAR Pro

Doelgroep

Personen die met agressie, intimidatie en geweld te maken hebben.

Werkveld

Elk werkveld.

Locatie

Incompany of locatie Bureau Bewuste Veiligheid in Naaldwijk.

Aantal Personen

Maximaal 12 (of in overleg).

Duur

minimaal 1 hele dag, afhankelijk van de hulpvraag.

Acteur

Bij deze training kan een co-trainer / acteur worden ingezet.

Kosten

De kosten worden op offertebasis berekend na een vrijblijvend intakegesprek.

Vooropleiding

Geen vooropleiding nodig. Deze training kan ook als verdieping van kennis en kunde worden ingezet.

SPEAR Pro Modules: Control and Arrest, Scenariotraining etc.

We kunnen bij Bureau Bewuste Veiligheid, naast de Basis SPEAR Pro training,  allerlei extra modules aanbieden. Het gaat niet om alle complexe processen, maar we trainen mensen om naar complexere processen toe te gaan. Boeien of het pakken van een geweldmiddel is een complexe handeling (tijdens een escalatie) en kost tijd. Door het trainen van bepaalde processen en drills kunnen we dit proces versnellen. 

Als de deelnemer open staat voor deze training dan kan deze, iemand sneller de-escaleren. Dat maakt de deelnemer veiliger en sneller dan de degene die tegenover hem staat, de aanvaller, de agressor!

De volgende trainingen worden gegeven (in overleg met, of georganiseerd door BTS HQ):
- SPEAR Pro Level 1 Instructor Course
- SPEAR Evidence Based Scenario Trainer
- SPEAR Total (Restraint, Cuffing, Groundfight etc.)
- SPEAR Control & Arrest
- SPEAR Care (gericht op zorgprofessionals, ziekenhuis/ambulance personeel etc.)
- SPEAR Groundfight
- SPEAR Weapon Protection
- SPEAR No Time to Shoot, No Room to Shoot
- SPEAR Violent Client Interaction 
- SPEAR Be A Good Bad Guy 
- SPEAR Private Courses (Operators etc.)

"Reality Based Self Defense (RBSD)"

Vaak zie je mooie marketingtermen als: Reality Based Self Defence. 
Onze vraag is dan: Is er  ook Non Reality Based Self Defence? De toevoeging Reality Based is namelijk onlogisch en onnodig want zelfverdediging MOET per definitie altijd realistisch zijn.

Er zijn zoveel trainers die schitteren in video's op Youtube,  maar het gaat er niet om wat zij 'kunnen' op straat (echte camerabeelden laten namelijk andere beelden zien als dat wordt geschetst), het gaat erom wat de deelnemer van de training kan doen in de praktijk.

Is vechtsport nutteloos? Absoluut niet! Wij trainen nog steeds zeer actief en met veel plezier vechtsporten, maar als je beseft dat het verhaal niet compleet is (stress, grof motorisch, cognitie vs niet cognitie, straat vs dojo) pas dan sta je open voor echte veiligheid  om jezelf, je team of de organisatie veiliger maken. Verreik jezelf met kennis over deze "missing-link".

SPEAR System en Tony Blauer op Youtube

Op youtube staan diverse filmpjes van Tony Blauer en het SPEAR systeem. Dit zijn slechts kleine fragmenten die er vaak heel cool, maar ook grof, snel en heftig uitzien. Die beelden geven geen eerlijk beeld van hoe een volledige training eruit ziet. Het grootste gedeelte van de training wordt er aandacht besteed aan het voorkomen (detecteren) en wat voor processen er gebeuren in het brein en het lichaam op het moment dat het escaleert. Laat je niet verleiden door te denken dat het alleen maar technieken zijn die je ziet. Dit is helaas de grootste misvatting van het SPEAR systeem!

Als je de motor achter het SPEAR systeem niet weet of begrijpt dan zie je alleen 'techniekjes', maar het is zoveel meer! Mindset, angstmanagement, scenariotraining, Ballistic Micro Fights en kennis is de basis van het SPEAR systeem en daarom universeel toepasbaar binnen ieder werkveld, voor elke persoon!

SPEAR is gebaseerd op Psychologie, Fysiologie en Kinesiologie en daarom passend bij de mens!