Professionele en Persoonlijke Veiligheid:
3 daagse training Veilig Fysiek Ingrijpen

Algemeen
Agressie en geweld kunnen een grote impact hebben op de veiligheid voor zowel cliënten als voor medewerkers c.q. (jeugd) professionals. Diverse opdrachtgevers vinden het van groot belang dat professionals veilig hun werk kunnen uitoefenen. Agressie kan in verschillende gradaties voorkomen. Het is aan de professional om de vorm van agressie te herkennen om zo een gepaste interventie te kunnen plegen. De-escalerend optreden is hierbij van groot belang. Om de professionals hun werk zo goed mogelijk uit te laten voeren, dienen deze getraind en bekwaam te zijn.

Om het gedrag van jezelf en dat van de ander te herkennen en daarop in te kunnen spelen, wordt er in de trainingen aandacht besteed aan de werking van het brein. Welke interventie is er nodig om invloed uit te oefenen op het ongewenst gedrag.

Doel van de training

 • Het herkennen van de vorm van de agressie en hier de juiste interventie te kunnen plegen.
 • Bij ongewenst gedrag de controle over de situatie nemen door middel van de juiste benaderingstechnieken.
 • De controle over de situatie behouden door middel van een weerbaarheidsprincipe.

Leerdoelen

 • Het handelingsvermogen van de cursisten in spanningsvolle en stressvolle situaties te vergroten.
 • De cursist kan de verschillende gradaties van agressie herkennen en benoemen.
 • De cursist is startbekwaam met het inzetten van weerbaarheidsprincipes op het gebied van Veilig Fysiek Ingrijpen.

Inhoud van de training
In deze training ontwikkel je een theoretisch en praktisch repertoire op het gebied van omgaan met agressie en Veilig Fysiek Ingrijpen dat je kunt gebruiken in de dagelijkse werkzaamheden. Er wordt aandacht besteed aan je eigen handelen, reageren op situaties en je optreden. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Achtergronden van agressie door middel van toepassen kennis brein
 • Verschillende soorten agressie herkennen en deze begrenzen
 • Spanningscontrole oefeningen en oefenvormen
 • Hanteren van manipulaties, intimidaties en provocaties
 • Vaardigheidstraining in de praktijk
 • Inzicht in de primaire reactie en eigen persoonlijke grens;
 • Inzicht in de grens van de organisatie;
 • Handvatten om zowel de persoonlijke grens als de grens van de organisatie te kunnen bewaken;
 • Vaardigheden om effectief om te kunnen gaan met agressieve klanten;
 • Vaardigheden om Fysieke Interventies proportioneel en subsidiair uit te kunnen voeren

Praktische informatie

Opleiding Veilig Fysiek Ingrijpen Professional
Examineringstype Procesexamen
Studielast totaal 22 uur
Zelfstudie -

Duur 

3 dagen
Accreditatie

SKJ 22 punten, V&VN in aanvraag, 22 punten als toegekend

Opleidingseisen
Voor deze opleiding zijn geen specifieke opleidingseisen nodig.

Randvoorwaarden
Je bent fysiek gezond (geen blessures die deelname aan de training verhinderen) en je toont een grote mate van eigen verantwoordelijkheid, leerbereidheid en inzet. Er wordt een zogenaamde open mindset van de deelnemer verwacht.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
De training Veilig Fysiek Ingrijpen Professional is geaccrediteerd door SKJ en draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Na het succesvol afronden van deze training krijg je in totaal 22 PE-punten.

V&VN Accreditatie
Deze accreditatie is in aanvraag. Indien geaccrediteerd je in totaal 22 PE-punten.

Veilig Fysiek Ingrijpen Register
Het Veilig Fysiek Ingrijpen Register is hét kwaliteitsregister voor Veilig Fysiek Ingrijpen. Na het succesvol afronden van de training VFI professional kun je je registreren in het VFI Register Professional. Het VFI-Keurmerk is voor opdrachtgevers de aanduiding dat ze op je deskundigheid en vakbekwaamheid met betrekking tot Veilig Fysiek Ingrijpen kunnen vertrouwen. Meer informatie is te vinden op de website www.vfiregister.nl.

Mensen veiliger maken. Zowel de medewerker als de klant, de patient, de client.
De mensen die wij trainen willen mensen helpen, maar, je kunt iemand pas helpen als het relatief veilig is. 
Iedereen heeft wel eens, in meer of mindere mate, te maken met agressie, met intimidatie of met geweld. 
Dat kan zijn op het werk, op straat, maar ook thuis. Dit geeft een onveilig gevoel, geeft spanning en vult je 'rugzak' met negatieve ervaringen!Een (agressie)training van Bureau Bewuste Veiligheid geeft je handvatten, kennis en uiteindelijk genoeg tools om een situatie aan te pakken.

3 daagse Training Omgaan Veilig Fysiek Ingrijpen

Doelgroep

Zorgprofessionals die beroepsmatig met agressie en geweld te maken hebben en professioneel willen handelen.

Werkveld

Zorgprofessionals

Locatie

Bureau Bewuste Veiligheid in Naaldwijk.

Aantal Personen

Minimaal - maximaal 18.

Duur

3 hele dagen.

Acteur

Bij deze training wordt een co-trainer / acteur ingezet.

Kosten

899,- euro per persoon

Accreditaties

Deze opleiding is SKJ geacrediteerd met 22 punten.
V&VN, na goedkeuring, 22 punten.

Veiligheid tijdens een training

Agressietraining zorgt vaak voor spanning en ongemak. Een veilige omgeving is dus zeer belangrijk om effectief te kunnen leren.  Wij bieden een omgeving aan waar het 'waarom' en het 'hoe' belangrijk is. Iemand onder spanning zetten, dat kan iedereen, maar het doel moet duidelijk zijn, net als duidelijke grenzen en wederzijds respect! Wij werken enkel met docenten die jarenlange ervaring hebben met training geven, die weten wat ze doen en communicatief vaardig zijn!

Het gevolg is een gewenst resultaat voor iedereen. Er is meer kennis, blijere medewerkers en een effectievere werkwijze op de werkvloer met minder stress, spanning, ziekteverzuim, angst en onzekerheid.

Deze opleiding is SKJ geaccrediteerd

Doelen kunnen zijn: 

 • De regie (terug) krijgen of houden tijdens een intensief gesprek.
 • Een gesprek beëindigen.
 • Een minder goede boodschap overbrengen.
 • Het leren omgaan met verbaal agressieve klanten.
 • Leren herkennen van verschillende vormen van agressie en intimidatie.
 • Leren begrenzen, zowel persoonlijk als organisatiebreed.
 • Leren luisteren naar de intuïtie, spanning herkennen in het lichaam en het herkennen van triggers.
 • Kunnen interpreteren van basis lichaamstaal.
 • Herkennen grensgebied verbaal en fysiek (het grijze gebied).

Daarnaast kan bij de agressietraining worden ingegaan op hoe te handelen bij fysieke agressie, oftewel, geweld.
Daarbij leren we cursisten een aantal basisvaardighen aan die gebaseerd menselijk gedrag en bewegen onder stress in relatie tot agressie, angst en geweld.

Denk hierbij aan:

 • Positieve mindset.
 • Houding en lichaamstaal.
 • Posities handen, lichaam, positionering in de ruimte, etc.
 • Scenario gericht. Niet techniekgericht, want elk scenario is anders.
 • Hoe reageert het lichaam onder stress en wat doet het brein?
 • Wat zegt de wet, welke regels zijn er?
 • Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Ook komt aan bod:

 • De-escalatie technieken.
 • Intuïtie, instinct, intelligentie, wat kan je ermee?
 • Basiscommunicatie onder stress.
 • (Video) Analyses van echte situaties.
 • Cognitie versus Niet Cognitie.
 • Grove motoriek versus fijne motoriek. Wat is de praktijk?
 • Verschil tussen techniek training en concepttraining.
Duur van de training

De duur is afhankelijk van de wens van de klant en hoe de agressietraining wordt opgebouwd. De trainingen werken volgens het 'LEGO' systeem. Dat betekent dat sommige klanten bepaalde onderwerpen willen behandelen en andere klanten weer andere wensen hebben. We kunnen dus blokken toevoegen of weglaten. Echt maatwerk.