Trainingen voor professionals

RTGB training voor BOA's: Regeling Toetsing Geweld Beheersing

Deze RTGB training is voor BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) met politiebevoegdheden, inclusief geweldsbevoegdheid. Jaarlijks is deze training verplicht voor hercertificering. Tijdens de RTGB training van Bureau Bewuste Veiligheid ligt de nadruk niet alleen op de feitelijke aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden, maar ook op communicatie, mindset en hoe een situatie in te gaan en de veiligheid te borgen.

Deze training bereidt je voor op het landelijk erkende examen vanuit de Politieacademie en is minimaal 3 volledige dagen.
Na de training zijn medewerkers meer bekwaam in het omgaan met fysieke confrontaties en kan men geweld proportioneel en subsidiair toepassen en, indien van toepassing, geweldsmiddelen gebruiken.

Deze RTGB training omvat:

  • Theorie geweldbeheersing.
  • Aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken. 
  • Gebruik van geweldsmiddelen (per categorie).
  • De-escalatie vaardigheden.

Training RTGB

Doelgroep

BOA's die de geweldbevoegdheid moeten halen of hebben.

Werkveld

Bevoegd Opsporings Ambtenaren.

Locatie

Incompany of locatie Bureau Bewuste Veiligheid in Naaldwijk.

Aantal Personen

Maximaal 12 (of in overleg).

Duur

in overleg.

Acteur

Bij deze training wordt geen co-trainer / acteur ingezet.

Kosten

De kosten worden op offertebasis berekend na een vrijblijvend intakegesprek.

Niveau BOA 1 t/m 5

De soort training (middelen etc.) is in overleg.

Training op locatie

RTGB trainingen kunnen, net als al onze andere trainingen, gegeven worden op een locatie van de opdrachtgever zelf of op de locatie van Bureau Bewuste Veiligheid in Naaldwijk, vlakbij Den Haag.

Categorieën I t/m V van Regeling Toetsing Geweldbeheersing

De kennis en vaardigheden zijn afgestemd op de categorieën I t/m V van de Regeling Toetsing Geweldbeheersing (RTGB). Na afloop van de training kent de cursist de theorie inzake geweldsbeheersing en is hij of zij in staat om de aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken toe te passen conform de RTGB van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Officieel RTGB examen

Deze RTGB opleiding voor BOA's wordt afgerond met een officieel examen (theorie en praktijk) dat wordt afgenomen door de Politieacademie. Dit wordt meestal door de opdrachtgever geregeld. Wanneer voor het examen een voldoende wordt gescoord en blijk geeft van genoeg vaardigheid omtrent geweldbeheersing, ontvangt de cursist een verklaring.