Trainingen voor Professionals

Bureau Bewuste Veiligheid is gespecialiseerd in het geven van trainingen op gebied van voorkomen van conflicten, om te gaan met agressie en hoe te dealen met geweld, dit natuurlijk altijd binnen wat er wettelijk is toegestaan.

“Luister naar je intuitie, volg je instinct, dan doe je waarschijnlijk wat intelligents”

Wij zijn CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) gecertificeerd. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven en docenten die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Daarnaast zijn sommige van onze trainingen SKJ geaccrediteerd.

VFI LOGO