Feiten en Cijfers

Een eerlijk verhaal over geweld

Wij vinden dat we één van de meest verantwoordelijke beroepen ter wereld hebben. 
Waarom? Omdat we mensen door middel van training veiliger maken. Professionals en particulieren hebben dagelijks te maken met geweld en agressie. Vele professionals hebben vaak maar een aantal dagdelen per jaar dat ze kunnen werken aan persoonlijke veiligheid. Belangrijk is dus dat die dagdelen effectief worden besteed! 

Statistisch gezien is het percentage van mensen dat met agressie of geweld te maken heeft nog steeds klein (in de ene beroepsgroep natuurlijk wel meer dan de ander en ook per privé persoon verschilt dit). Dat is natuurlijk prima als je nooit wat meemaakt, totdat je ineens tot het percentage behoort wat wel agressief gedrag of geweld tegen zich krijgt. Dus, wat doe je als het wel gebeurt? Daarbij is het scenario leidend. Dit soort situaties kunnen alleen getraind worden als er scenariogericht wordt getraind. Wat is er gebeurd, voor, tijdens en na, had het voorkomen kunnen worden, hoe is het afgelopen, etc.

Niets komt uit het niets!

Wij houden mensen een eerlijk beeld voor over agressie en geweld. Helaas is dat beeld soms confronterend. Geweld, in het werkveld of privé is heftig en afschuwelijk. Er zijn (helaas) organisaties en mensen die ervoor kiezen om hun kop in het zand steken, doen alsof er niets aan de hand is. Uiteraard is dit geen oplossing, wat als je er wel wat aan kan doen? Wij verafschuwen geweld, romantiseren niets of praten niet alsof alles met een simpel techniekje opgelost is. 

Omgaan met agressie of geweld is namelijk een enorme uitdaging;  voor de één wellicht makkelijker dan voor de ander, maar dat is nu eenmaal de realiteit. Het verstandigste is leren van datgene wat research en videomateriaal ons geeft en zodoende zorgen dat mensen veiliger kunnen werken en uit geweldadige situaties kunnen komen!

De eerste stap is om te leren open staan voor feiten en de realiteit. We zetten ons in om door middel van onze trainingen mensen bewust te maken van de mogelijkheden, niet van de beperkingen! Onze trainingen zijn gebaseerd op feiten, cijfers, ervaringen van de trainers en (helaas) slachtoffers, mensen in het werkveld en onze grootste bron van research: videobeelden van camera's die wereldwijd hangen.  Die geven namelijk een eerlijk, onafhankelijk, helder en echt beeld van menselijk handelen en gedrag in relatie tot agressie en geweld.

We zijn option facilitators!

Bewust-zijn. Dat is ons doel. Mensen, professionals en particulieren, bewust door het leven laten gaan, te luisteren naar de signalen die het lichaam en brein afgeven en te kiezen voor veiligheid. Als dat niet lukt? Dan overschakelen en te vertrouwen op het snelste systeem wat de natuur ons gegeven heeft, de schrikreflex, om zodoende sneller door te kunnen gaan naar een handeling om te de-escaleren, weg te rennen, af te kunnen boeien of te kunnen controleren! Verbaal of fysiek. Belangrijk is bewustzijn.

Aan het einde van de dag ben jij verantwoordelijk voor je eigen veiligheid!  Je heb alleen invloed op jezelf en weinig op "de badguy".